กว่าครึ่งศตวรรษที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นในแบรนด์ “เทอร์โบ” เราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

เทอร์โบ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 6 กลุ่มหลัก คือ

• สีทาอาคาร         • ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้

• สีสเปรย์               • กลุ่มรถยนต์

• เคมีภัณฑ์             • สีอุตสาหกรรม

เราผลิตสินค้าด้วยระบบมาตรฐานสากล ในปัจจุบันบริษัทได้รับรองมาตรฐานจาก
• ISO 9001
• มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
• UKAS Quality Management
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษามาตรฐานให้กับสินค้าของเรา

เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค ทีมงานของเรามีประสบการณ์และศักยภาพสูง อีกทั้งเรายังนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยจากต่างประเทศมาช่วยในการวิจัยและพัฒนาสินค้า

Over half-century in paint industry, we have never stopped developing our product to offer better living standard to the society.

Today, we offer 6 main product portfolios.

• Decorative Paint          • Wood Coating

• Spray Paint                    • Auto Coating

• Chemical                        • Heavy Duty Coating

 

With our determination and commitment to achieve high quality with world class technology in all products, Turbo Paint has grown into leading paint company in Thailand through continuous remarkable development. Together with environmental concerns, we applied water treatment, and waste management system to reduce environmental impacts.

แบรนด์ “เทอร์โบ” ก่อตั้งภายใต้บริษัท นำดีวัฒน์เคมีเคิล จำกัด เริ่มต้นกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทั่วประเทศมาอย่างยาวนาว ในปี พ.ศ.2535 ได้ก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ที่บางพลี จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ เพื่อขยายกำลังการผลิต และเพิ่มฐานสินค้าให้มากขึ้นรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบัน

เราควบคุมการผลิตด้วยระบบที่ทันสมัย ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมคุณภาพควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบการนำเคมีกลับมาใช้ใหม่ และระบบการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

วันนี้...เราไม่ใช่แค่ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์อีกต่อไป

แต่เราเป็นผู้นำนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้คนไทยอย่างยั่งยืน

Turbo” has been established under NDW Chemical Company since 1963. We have manufactured and distributed chemical products for long period. In 1992, we expanded our plant to Bangplee, Samutprakarn over than 8 acres in order to increase our production capacity and product range.​

Today, we are not only paint manufacturer, but we are leading innovation brand who never stop innovated our product to offer sustainable better living to our customer and society.

About us

ผู้ผลิตสีเทอร์โบ สีทาอาคาร คุณภาพสูง สีทาบ้าน สีเคลือบเงา สีสเปรย์ คุณภาพ

Tel. 02-750-6804

ฝ่ายขาย. 02-312-1755

Experiment