ตัวอย่าง

 

พึ่งทำผนังปูนใหม่เสร็จ ต้องการทาผนังด้านข้างให้เป็นสีแดง จะต้องใช้สีจำนวนเท่าไหร่ ?

 

1. ขนาดความยาว x สูงของพื้นผิว

   o 4 x 4 = 16 ตารางเมตร

 

2. ขนาดความยาว x สูงของประตู หน้าต่าง หรือบริเวณเว้นไว้ ที่ไม่ต้องการทาสี 

   o   มีเว้นบริเวณหน้าต่างขนาด 1 x 2 = 2 ตารางเมตร

 

3. ประเภทของสีที่ต้องการทา

   o ผนังเป็นปูนใหม่ ดังนั้นจึงต้องทาด้วยระบบ สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว และ สีทับหน้า 2 เที่ยว

 

4. ปริมาณพื้นที่ (ตร.ม.) ที่สามารถทาได้ของสี 1 กล. โดยส่วนใหญ่จะมีกำหนดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้า

   o สีรองพื้นปูนใหม่ทาได้ 40 ตร.ม. / กล. / เที่ยว

   o สีทับหน้าทาได้ 35 ตร.ม. / กล. / เที่ยว

 

เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วให้เริ่มคำนวณ

 

1. พื้นที่ผนัง หักลบกับ พื้นที่ส่วนที่เว้นไว้

   o พื้นที่ผนัง 16 ตร.ม. – พื้นที่หน้าต่าง 2 ตร.ม. = 14 ตารางเมตร

2. จำนวนพื้นที่ หารด้วย จำนวนสีที่ใช้ต่อ กล.

   o ทาสีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว = 14 / 40 = 0.35 กล.

   o ทาสีรองทับหน้า 2 เที่ยว = ( 14 / 35 ) x 2 = 0.80 กล.

 

เกร็ดความรู้

   o สีในท้องตลาดมี 4 ขนาดคือ ¼ กล. , 1 กล., 2.5 กล., 5 กล.

   o ควรเผื่อสีไว้ประมาณ 15-20% จากปริมาณที่ได้คำนวณไว้เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนเวลาทาสีจริง

ผู้ผลิตสีเทอร์โบ สีทาอาคาร คุณภาพสูง สีทาบ้าน สีเคลือบเงา สีสเปรย์ คุณภาพ

สูตรคำนวนสีทาบ้าน พื้นที่ขนาดนี้ต้องใช้สีเท่าไร​

Tel. 02-750-6804

ฝ่ายขาย. 02-312-1755

Experiment

ในการคำนวณพื้นที่ปริมาณการใช้สีสิ่งที่เราจะต้องรู้มีดังนี้


1. ขนาดความยาว x สูงของพื้นผิว
2. ขนาดความยาว x สูงของประตู หน้าต่าง หรือบริเวณเว้นไว้ ที่ไม่ต้องการทาสี
3. ประเภทของสีที่ต้องการทา
4. ปริมาณพื้นที่ (ตร.ม.) ที่สามารถทาได้ของสี 1 กล. โดยส่วนใหญ่จะมีกำหนดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้า​