Acrylic Filler for Wall and Wood​

สีโป้วผนัง ตราแก๊ป

ใช้สำหรับโป๊วซ่อมแซม หรือตกแต่งรอยแตกร้าว รอยเจาะตะปู น็อต บนผิวคอนกรีต ปูน ไม้ อิฐ กระเบื้อง ผนังบ้าน แห้งเร็ว ขัดง่าย ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

 

วิธีใช้

ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะโป๊ว จากนั้นคนสีโป๊วให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เวลาโป๊ว ไม่ควรโป๊วหนาเกิน 1/8 นิ้ว ต่อครั้ง (ถ้าต้องการโป๊วหนา ควรโป๊ว 2-3 รอบโดยทิ้งช่วงให้สีโป๊วแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนโป๊วชั้นต่อไป)

ขัดให้เรียบก่อนทำการทาสีรองพื้น หรือสีทับหน้า

ถ้าสีข้นไปสามารถผสมด้วยน้ำสะอาด เมื่อใช้เสร็จแล้วควรปิดฝากระป๋องให้สนิท

ผู้ผลิตสีเทอร์โบ สีทาอาคาร คุณภาพสูง สีทาบ้าน สีเคลือบเงา สีสเปรย์ คุณภาพ

Edit Post Title

Tel. 02-750-6804

ฝ่ายขาย. 02-312-1755

Experiment

.