ผู้ผลิตสีเทอร์โบ สีทาอาคาร คุณภาพสูง สีทาบ้าน สีเคลือบเงา สีสเปรย์ คุณภาพ

ทำไมต้องทาสีรองพื้นปูนก่อน 1 ชั้น

Tel. 02-750-6804

ฝ่ายขาย. 02-312-1755

Experiment

สำหรับการจะทาสีทาบ้านนั้น มีทั้งกรณีที่เป็นผนังบ้านที่ฉาบปูนเสร็จใหม่ หรือผนังปูนเก่าที่เคยทาสีไปแล้ว ซึ่งแต่ละผนังแต่ละประเภทก็มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแตกต่างกัน โดยไม่ว่าผนังจะอยู่ในสภาพไหนเราก็ควรทาสีรองพื้นก่อนทาสีทับหน้าทั้งสิ้น ฉะนั้นเราจึงต้องเลือกทาสีรองพื้นให้ถูกต้องก่อนเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ

 

• ปัญหาเรื่องการยึดเกาะของสี สีรองพื้นมีหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมกับสีที่จะทาทับ หรือที่เรียกว่า “สีทับหน้า” ให้แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันได้มากขึ้น หากไม่ทาสีรองพื้น แน่นอนว่าประสิทธิภาพในส่วนนี้ก็จะหย่อนลง ยิ่งเป็นในกรณี การทาสีใหม่ทับสีเดิมที่มีอยู่ก่อนหากไม่มีการทาสีรองพื้น มักจะพบปัญหาสีหลุดร่อนอย่างรวดเร็วเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสีใหม่และสีเดิมไม่แนบสนิท ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มงานสี ต้องตรวจสอบสภาพพื้นผิวของสีเดิม และควรมีการขูดสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด และทำความสะอาดให้เรียบร้อยทิ้งให้แห้งสนิทก่อนและตามด้วยการทาสีรองพื้นทับลงไปก่อนที่จะทาสีทับหน้า

 

• ปัญหาสารเคมีจากพื้นผิวภายในออกฤทธิ์กับสีทับหน้า หมายถึงการทำปฏิกิริยาระหว่างสารที่อยู่ในพื้นผิว ซึ่งอาจจะเป็นความเป็นกรดเป็นด่าง หรือ สารเคมีอื่นๆ ที่ผสมหรือยู่ในวัสดุ ทำปฏิกิริยากับสีที่เราทาลงไปโดยตรง ซึ่งบางครั้งเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้คุณสมบัติของสีเสียหาย อาจทำให้เกิดการ    ซีดจาง เปลี่ยนสี หรือหลุดร่อน เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น และอาจทำให้คุณสมบัติในการปกป้องของสีเสื่อมหรือไม่ได้ผลเต็มที่ การทาสีรองพื้น เป็นการช่วยยับยั้งโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยานี้ให้ลดน้อยลง

 

• การผุกร่อนของพื้นผิววัสดุ แม้ว่าสีจริง หรือสีทับหน้าจะทำหน้าที่ในการปกป้องพื้นผิวอยู่แล้ว แต่ สีรองพื้น เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผิวของวัสดุให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสีรองพื้นจะสร้างชั้นฟิล์มหนาเคลือบปกป้องพื้นผิวแท้เอาไว้อีกชั้น ช่วยยับยั้งความชื้น ออกซิเจน และปฏิกิริยาเคมี หรือการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ไม้ หรือ คอนกรีต หากไม่ได้รับการปกป้องพื้นผิวที่ดี ก็เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกัน